Chính sách ưu đãi thành viên

CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

- Khách hàng là thành viên của Sóc Con được tham gia tích lũy doanh số, hưởng ưu đãi giảm giá theo hạng thẻ tương ứng, tham gia mua sắm tích điểm tại cửa hàng hoặc website của Sóc Con : www.socconshop.com.vn

ƯU ĐÃI HAPPY BIRTHDAY DÀNH RIÊNG CHO BÉ